julmax25.gif (1K)
. .

Suchergebnis | Search Result


2 Hits

  • = Sir Gavaz Ö., Hititçe Çivi Yazılı Metinlerde Geçen KUŠ kurša Üzerine Bir Değerlendirme (An Evaluation of KUŠ kurša Which was Mentioned in Hittite Cuneiform Text), in: Fs Günbatti 99-111.

  • = Sir Gavaz Ö., Hititçe Metinlerde Geçen HUR.SAGPiškurunwa Üzerine, in: 5. Çorum Semp. 195-204.


    Neue Abfrage | New Search