julmax25.gif (1K)
. .

Suchergebnis | Search Result


1 Hits

  • = Baltacioğlu H., Hitit Yazılı Kaynaklarında ve Görsel Sanatlarında purpura-, purpuri- (purpura-, purpuri- in Hittite written sources and visual arts), in: Anadolu 41 239-296.


    Neue Abfrage | New Search